Welkom

Duffel 1 januari 2024

Nieuwjaarsbrief 2024

 

Beste Natuurvrienden,

 

Het oude jaar dooft langzaam uit, het nieuwe komt al piepen.

Terugblikken en vooruitkijken.

Ondanks alle oorlog en ellende die dagelijks ons leven wordt binnengekogeld, trachten we met onze vereninging, af en toe en volledig pretentieloos, voor een vleugje verstrooiing te zorgen. Een wandeling, een fietstocht, een bedrijfsbezoek, een etentje of een weekend. We kijken wat dat betreft tevreden terug op 2023.  

Ook voor het nieuwe jaar hebben we getracht een boeiend programma samen te stellen, je vindt het bijlage van deze nieuwjaarsbrief.  Hopelijk lukt het jullie om een aantal activiteiten actief mee te beleven.

 

Traditioneel krijgen jullie rond deze tijd van het jaar ook een bestuurslid op bezoek om het lidgeld te ontvangen.  We krijgen echter hoe langer hoe meer de vraag om dit te kunnen overschrijven, een verzoek waarop we graag willen ingaan.  De lidgelden voor het komende jaar hebben we lichtjes aangepast.  We vragen dus om het gepaste bedrag over te schrijven op onderstaand rekeningnummer met de vermelding “lidgeld 2024 + uw naam”

 

Lidgelden 2024:

Alleenstaande: € 20

Koppel of gezin: € 30

Bijzonder steunende leden: € 40 

 

 

Je vindt tevens heel wat info en foto’s van onze activiteiten op onze website www.duffelse-natuurvrienden.be

 

 

Verder wensen we jullie allemaal een prettig eindejaar en een gelukkig, en vooral gezond 2024

 

 

Namens het voltallige bestuur

Marc Van der Linden

Voorzitter


Duffelse Natuurvrienden                                                         IBAN:BE11 7332 1135 5148


De Duffelse Natuurvrienden heten u van harte welkom op onze website.
Wij laten u hier kennis maken met het bestuur, de doelstelling, de historiek en vooral het jaarprogramma van onze vereniging.
Ook vindt u hier informatie over al onze activiteiten.

Bent u geïnteresseerd in een lidmaatschap dan kan u hier online een aanvraag insturen.
Deze wordt dan op de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld.
Dit lidmaatschap geeft u het recht deel te nemen aan alle activiteiten die onze vereniging inricht.

Niet-leden zijn ook altijd welkom op onze maandelijkse wandelingen,
voor meer informatie hierover klik op de link "Activiteiten" of neem contact op met onze secretaris.

Wij wensen u alvast veel plezier met het bezoek aan onze website, en hopen u te verwelkomen
op één of andere activiteit van onze vereniging.

Oude foto's?

Indien je oude foto's van wandelingen, feestjes of andere activiteiten van de Duffelse Natuurvrienden in uw bezit heeft, kan je die altijd bezorgen aan onze webverantwoordelijke.

Dit kan best via wneutjens@gmail.com. De foto's worden dan voor jou op de website van de Duffelse Natuurvrienden geplaatst. Alvast bedankt.