Historiek

Ontstaan

Het begin, de geboorte van onze vereniging, lag op een onvermoed klein plaatsje. Korte tijd na Wereldoorlog II hebben twee Duffelaars elkaar ontmoet te Antwerpen, in het lokaal van Barbus. Dit lokaal, waarin aquarium liefhebbers zich hadden gevestigd, werd voor onze twee Duffelaars hun pleisterplaats.

Deze twee Duffelaars waren Maurice Van Elst en Frans (Sooike) Wouters en namen toen reeds deel aan een tentoonstelling te Antwerpen. Haast onbewust waren zij de basisleggers van de Duffelse Natuurvrienden.

Na het sluiten van de tentoonstelling, tijdens de terugreis van Antwerpen naar Duffel, werd onder hun beide de mogelijkheid onderzocht een tentoonstelling in Duffel te organiseren. Ze zochten contacten, o.a. Leon Gabriëls, Emiel Baten en Walter Vermeulen. Het idee was er, het groeide, en een inrichtend comité werd gevormd, en er ontstond zo een zekere vorm van vereniging, maar het was er nog één zonder naam.

Samenstelling van het inrichtend comité

Voorzitter
Wouters Frans ( Sooike )

Secretaris
Gabriëls Leon

Schatbewaarder
Van Elst Maurice

Technisch leider
Baeten Emiel

De eerste tentoonstelling werd ingericht op 30 – 31 augustus en 1 september 1947.

Deze tentoonstelling ging over tropische vissen, en werd georganiseerd in de jongensschool van Duffel-west. Het succes van deze tentoonstelling was een stimulans om verder te gaan. Op 26 oktober 1947 werd er een stichtingsvergadering gehouden in het lokaal bij Jefke Slagmuylders. De eerste statuten van de vereniging werden opgemaakt, en er werd een definitief bestuur gekozen.

De vereniging “ Duffelse Natuurvrienden ” was een feit.

Samenstelling van dit eerste bestuur

Erevoorzitter
Van der Linden G.

Voorzitter
Van der Linden L.

Ondervoorzitter
Wouters Fr.

Secretaris
Gabriëls L.

Schatbewaarder
Van Elst M.

Technisch leider
Baeten E.

Bestuursleden
Wielemans L., Hellemans T.

Het hoofdthema “ De liefde tot de natuur “ in al zijn facetten staat centraal in onze vereniging. Vandaar onze leuze die tot op heden nog altijd van toepassing is:

“ De natuur is het enige boek, dat op al zijn bladen een prachtige inhoud heeft “

A. Van HUMBOLD

Jaren lang bleven deze tentoonstellingen een vaste waarde in onze vereniging, maar dan ondervonden wij de eerste invloeden van de moderne technologieën, en het werd stil rond onze “aquariumafdeling”. Na jaren wat gesluimerd te hebben, vergeten was het niet, volgden er terug enkele tentoonstellingen in café Sint Joris en het Gildenhuis.

Zo was de tentoonstelling die georganiseerd werd in 1972 in het Gildenhuis, bij de viering van het 25 jarig bestaan een enorm succes. De vereniging heeft altijd gestreefd naar een “ natuurlijke aquariumbeplanting “, d.w.z. het aquarium werd niet op de tentoonstelling ingeplant, maar werd met vissen, planten en water naar de zaal overgebracht. Maar onder invloed van nieuwe technieken ( volglazen aquariums ) was het onmogelijk deze nog te verplaatsen.

Jammer, wat éénmaal aan de basis lag van onze vereniging, kon niet worden verder gezet.

Toch nog éénmaal! Tijdens het “ Jaar van het dorp “ in 1978 hebben wij nog eens tentoongesteld in de school Mijlstraat. Het onderwerp waren onze inlandse vissen, didactisch voor de scholen zeer interessant, maar voor ons was het wel één van de moeilijkste opgaven.

Ook een van onze hoogte punten uit ons toenmalig programma, waren de "Bloemenbals". In de jaren 50 waren deze bals nog privé, en waren de plaatsen op voorhand uitverkocht. Jaren gaan voorbij en andere verenigingen namen het initiatief van een bal over. Na 14 jaar succes had ons laatste bloemenbal plaats in 1964.

Na tal van andere activiteiten zoals voordrachten, filmavonden, wandelingen, daguitstappen bloemschikken, starten we 1967 met ons eerste Natuurvrienden Weekend. Deze weekends in kringverband, die jaarlijks worden ingericht, zijn tot op heden nog heel succesvol.

In 1970 werd voor de eerste maal de wedstrijd “Schoner Duffel” georganiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van Duffel. Meteen een schot in roos. Dat jaar werd de gemeente door de jury van de provinciale wedstrijd “ Groene ruimten “ uitgeroepen tot de “beste groene en bebloemde gemeente 1970″. De mensen waren gemotiveerd en maakten van Duffel één bebloemd centrum. In 1978 was Duffel zelfs internationaal in competitie met Engeland en Frankrijk. Duffel won toen de eerste prijs en deze werd door de voorzitter Ludo Van der Linden afgehaald in Londen en overgemaakt aan het gemeentebestuur van Duffel. Na een onderbreking van enkele jaren heeft men de draad terug opgevist, en is er terug jaarlijks een bebloemingswedstrijd die tot op heden een enorm succes kent.

25 jaar “ Duffelse Natuurvrienden “ 1972

Naar aanleiding van deze gebeurtenis werd er:

 • een jeugdclub opgericht onder voorzitterschap van Marc Van der Linden

 • een tentoonstelling inlandse vissen georganiseerd.

 • een doorlopende dia-projectie vertoond over “ Schoner Duffel “

 • en er werd een academische zitting gehouden waarop enkele oudere en verdienstelijke leden door Burgemeester Van Hamme en Schepen Karel Verhavert werden gehuldigd.

Deze waren:

Van der Linden Ludo, Wouters Frans, Van Elst Maurice, Beeck Edward
Claes Frans, Resseler Henri, Andries Gaston, Strackx Emiel
Mevr. Campo Palmier en Roggeman Frans.

Dat was een gebeurtenis waar nog lang is over nagekaart.

Maar het verenigingsleven staat niet stil, en hoewel we vroeger ook al gingen wandelen, komt dit toch stilaan meer en meer de kop opzetten. Daar er andere activiteiten verdwenen, werd het wandelen stilaan een vaste waarde, zodat we van een vast wandelprogramma konden spreken.

Zo kwam men tot minimum één lente, één zomer, één herfst en één winterwandeling. Deze wandelingen werden zeer goed voorbereid en goed begeleid door mensen van de vereniging.

Dit in het bijzonder Jan Timmermans (ere-bestuurslid ) en Jean Rombauts ( ex-secretaris )

40 jaar “ Duffelse Natuurvrienden “ 1987

Naar aanleiding van deze feestelijkheid werden volgende oudste en verdienstelijke leden betrokken in de huldiging:

Croes Romain, Van der Linden Ludo, Andries Gaston, Strackx Emiel, Mevr. Campo Palmier,

Beeck Edward, Van den Broeck Renaat, Van Leemput Frans en Ceusters Gaston.

De toenmalige voorzitter pleitte in zijn slottoespraak het volgende:

 • Dringend aan verjonging van het bestuur gaan denken.

 • Nieuwe middelen zoeken, als bron van inkomsten, om onze actieve werking in de toekomst voort te kunnen zetten.

 • Volledige inzet tot stand brengen voor het behoud van de natuur, en het behoud van een gezond milieu voor onze medemensen.

Ook na deze viering bleef de vereniging overeind, zei het dan met een volledig aangepast programma. De tentoonstellingen, bals, filmavonden, en voordrachten verdwenen. Een jaarlijkse daguitstap werd georganiseerd, en de wandelingen kregen een maandelijks karakter, men ging etentjes inrichten en andere activiteiten deden her en der hun intrede. De verjonging kwam er, en weldra kregen we zicht op het 50 jarig bestaan.

50 jaar “ Koninklijke Duffelse Natuurvrienden “ 1997

Op 24 oktober 1997 was het dan eindelijk zo ver: de Duffelse Natuurvrienden werden 50 jaar jong. Alle nodige formaliteiten werden gedaan om met onze vereniging de titel van “Koninklijke” te mogen dragen.

Het feest zelf is niet onopgemerkt voorbij gegaan:

 • In de namiddag hadden we met het toenmalig bestuur een receptie op het gemeentehuis.

 • (aangeboden door het gemeentebestuur)

 • Om 18.00h academische zitting in Taverne" De Schrans" gevolgd door een receptie voor onze leden.

 • (met huldiging van onze leden die meer dan 20 jaar lid waren)

 • ’s Avonds was er een dansavond in feestzaal “Het Lepeltje” voorzien, waar veel leden en sympathisanten aanwezig waren, en waar gemoedelijk werd nagekaart over de afgelopen 50 jaar.

60 jaar “ Koninklijke Duffelse Natuurvrienden “ 2007

Op zaterdag 20 oktober 2007 werd het 60-jarig bestaan van onze vereniging gevierd in lokaal “De Schrans”. Al onze leden waren hierop uitgenodigd alsook de burgemeester en het schepencollege en nog tal van andere.

Onze voorzitter opende de academische zitting met een speech, waarin hij de werking van onze vereniging schetste. Daarna kwam Lili Stevens aan de beurt als schepen van cultuur, die blij verrast was met wat onze vereniging allemaal te bieden had. Ook onze burgemeester Guido De Vos had woorden van lof voor onze vereniging.

Hierna werden de aanwezige getrakteerd op een leuke receptie, waarop een dia reeks werd vertoond van de weekends en daguitstappen van de afgelopen laatste 5 jaar. Herinneringen werden opgehaald, er werd verteld en gelachen, kortom er heerste een gezellige sfeer!

70 jaar “ Koninklijke Duffelse Natuurvrienden “ 2017

Dat er het laatste decennia het één en ander veranderde in onze vereniging dat kan je wel stellen.

Op bestuurlijk vlak hadden we verschuivingen op het secretariaat, de schatbewaarder veranderde en onze, voor eeuwig aangestelde voorzitter, Marc Van der Linden diende wegens een paragraaf in onze statuten een stap opzij te zetten. Ter inlichting: de voorzitter van de Duffelse Natuurvrienden mag geen politiek mandaat uitoefenen en ja zoals jullie allen weten, Marc werd in 2014 burgemeester van Duffel.

De maandelijkse wandelingen in de vrije natuur werden herzien. Zo gaan we regelmatig op theaterbezoek en links of rechts een musea meepikken staat sinds enkele jaren ook in ons programma. De meerwaarde van een gids ter beschikking te hebben valt wel in de smaak van onze leden.

De site werd ook in een nieuw kleedje gestoken met regelmatig aanvullingen van verslagen en vooral recente foto’s van al onze activiteiten. Natuurnieuws, het driemaandelijks “boekje” van de vereniging kent veel leesplezier met helemaal achteraan een interactief kruiswoordraadsel.

De feestjes waren en zijn nog steeds een vaste waarde in ons programma. Hier ook enkele nieuwigheden: de barbecue wordt uitbesteed aan een traiteur, sinds enkele jaren, een groot succes, de raclette avond die zijn intrede deed en nieuw vanaf dit jaar een winters Breugelbuffet.

Het gezellig Samenzijn, al eeuwig een vaste topper, ging door op verscheidene locaties maar sinds enkele jaren hebben we onze vaste stek in “t Lepeltje” te Duffel.

De klassieker onder de activiteiten, het wandelweekend. Jaar en dag trokken we richting Duitsland. Sinds enkele jaren is Nederland ons tweede thuis met als nieuwigheid, je raadt het nooit, een grote groep fietsers onder de leden diende zich aan.